Impressie Algemene Ledenvergadering OBK
Publicatiedatum: 25-03-2015 Aantal keer gelezen: 1438


Het gaat goed met het Elburgs mannenkoor “O.B.K.”. Dat bleek tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 16 februari. In 2014 werd veelvuldig opgetreden met als hoogtepunten het jaarlijkse Oranjeconcert en het Kerstconcert met de gezamenlijke koren van Wim Magré. Ook werd met veel tevredenheid teruggezien op de 2-daagse reis met partners naar Haselüne met o.a. een concert  met het plaatselijke mannenkoor “Rheingold”.

Het koor, dat onder leiding staat van Wim Magré, telt nu 61leden. Het bestuur is er blij mee dat het ledental behoorlijk stabiel is, ofschoon dit wel de voortdurende aandacht vraagt van bestuur en leden.

Kenmerkend voor de leden van het koor zijn trouw, enthousiasme  en saamhorigheid. Een groot deel van de leden is  al (heel) lang lid en daar is het mannenkoor erg trots op. Dit  bleek ook op de vergadering. Een viertal leden werd gehuldigd i.v.m. hun 25, 40 of 50-jarig lidmaatschap.

Aan de 25-jarige jubilaris werd een oorkonde uitgereikt met een sierroos, de 40-jarige jubilaris ontving de gouden O.B.K.speld, terwijl aan de 50-jarige jubilarissen een “chapeau-beeldje” met oorkonde werd uitgereikt. Een mooi bloemenboeket onderstreepte de dank en waardering.

2015_ALV.jpg

De jubilarissen van links naar rechts:
Jos Lipke (40 jaar), Gerrit Engeltjes ( 25 jaar) en Jaap en Tiemen Leusink (50 jaar)

Ondanks de tevredenheid met het aantal leden kan O.B.K. best nog wat leden gebruiken en nodigt mannen dan ook uit eens te komen luisteren of mee te zingen tijdens een repetitie-avond. Elke maandagavond wordt er gerepeteerd in 't Huiken te Elburg van 20.15 – 22.15 uur.

Hartelijk Welkom!

Foto's ALV 2015

Terug

Wilt u nieuws op de site laten plaatsen? Neem dan contact op met de webmaster

Webmaster
M.L. Wijnne
IJsselmeerweg 13
8081 KE Elburg
0525-840873
06-30166376